Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2016-11-03 14:48:59

Informacja o PSZOK

 

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie informuje, iż na terenie Miasta i Gminy Łasin funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK, który czynny jest w poniedziałki i środy w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.

PSZOK zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków położonej w Łasinie Wybudowanie w kierunku Szynwałdu.

Prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 11, 86-320 Łasin.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przyjmowane są od mieszkańców Miasta i Gminy Łasin bezpłatnie selektywnie zbierane odpady: papier, tektury, tworzywa sztuczne, metale, szkła, opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie, przeterminowane leki i opakowań po lekach, chemikaliów i opakowań po chemikaliach, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac niewymagających pozwolenia na budowę.

Ponadto dwa razy w roku jest organizowana zbiórka objazdowa na terenie Miasta i Gminy Łasin z wcześniejszą informacją na słupach ogłoszeniowych, tablicach ogłoszeń, w harmonogramie odbioru odpadów oraz na stronie internetowej. Odbierane są: odpady elektryczne i elektroniczne, odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe.

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia