Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2019-10-30 10:15:14

Dopłaty do wymiany pieców na terenie Miasta i Gminy Łasin

W dniu 26 kwietnia 2018 roku została przyjęta UCHWAŁA Nr XLI/278/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASIN w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin


Zgodnie z przyjętym Regulaminem określono zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Łasin na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych, w tym na:

  1. ogrzewanie gazowe;

 

  1. ogrzewanie elektryczne;

 

  1. ogrzewanie olejowe;

 

  1. pompy ciepła;

 

  1. automatyczne kotły opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą;

 

  1. automatyczne kotły opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą.

 Wnioski o udzielenie dotacji celowej na rok 2018 można od dnia 07.05.2018 r. do dnia 07.06.2018 r. w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łasin lub drogą pocztową na adres: Urzędu Miasta i Gminy Łasin. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Łasin.

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kryterium dochodowego przypadającego na 1 członka rodziny wchodzącego w skład gospodarstwa domowego.

 

Wysokość dotacji celowej wynosi 2.000 zł brutto dla budynku lub lokalu mieszkalnego.

 

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl