Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2019-09-03 12:46:18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pracownik administracyjno - biurowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.


1. Wymagania niezbędne:

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

4. Wymagane dokumenty:

 

5. Informacja o warunkach pracy:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę ubiegającą się na stanowisko oraz opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”    


 

Dokumenty należy składać do dnia 06.09.2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie (biuro nr 13) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 11, 86 – 320 Łasin.

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl