Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria

2012-05-10

ZAWIADOMIENIE O UMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE

ZAWIADOMIENIE O UMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE   Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiskowe   ZAWIADAMIAM   iż w dniu 17 kwietnia 2012 rok...

» Czytaj całość

2012-04-20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RLŚ 7331-1/ś/2012 rok.

RLŚ 7331-1/ś/2012 rok.     Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 46a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Ś...

» Czytaj całość

2012-01-26

Obwieszczenie IBG.7331.1.s.2.2.2012

IBG.7331.1.s.2.2.2012   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN     Zgodnie art. 113 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia się, że dnia 25 stycznia 2012r. zostało wydane postanowienie Burmistrza ...

» Czytaj całość

2012-01-26

Postanowienie IBG.7331.1.ś.2.1.11.2012

IBG.7331.1.ś.2.1.11.2012 P O S T A N O W I E N I E   Działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) p o s t a n a w i a m sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w postanowieniu IBG.7331.1.ś.2.2011 roku z dnia 2...

» Czytaj całość

2012-01-10

Decyzja IBG.7331.1.1.ś.2.2011

IBG.7331.1.1.ś.2.2011 DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu pisma Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Oddziału Rejonowego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, Wnioskodawca : Kujawsko...

» Czytaj całość

2011-08-17

BG.6220.5.1.4.2011 ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  IBG.6220.5.1.4.2011 ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. N...

» Czytaj całość

2011-08-17

BG.6220.5.1.3.2011POSTANOWIENIE

IBG.6220.5.1.3.2011 POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, po...

» Czytaj całość


Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.