Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2009-02-20 13:53:46

Obwieszczenie


 IBG 7331-3/ś/2009 rok.

 

OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 29, 30,33, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :

„Budowa domków rekreacyjno - wypoczynkowych, budynku sauny, jacuzzi, budowie motelu i przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów, budowie dróg dojazdowych, ciągów chodnikowych oraz zagospodarowanie terenu z przebudową infrastruktury technicznej ( sieci kanalizacyjnej, energetycznej i wodociągowej) w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym CASUS na działkach o nr ewidencyjnych 738,474,739/1,797 położonych w Łasinie, obręb geodezyjny Miasto Łasin, gmina Łasin.”

1.  Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora :
     - CASUS Sp z o.o.
        86-300 Grudziądz
        ul. Chełmińska 80
        tel. 056 46 56 821
        Inwestor na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia ubiega się o dofinansowanie ze
        środków Unii Europejskiej.

2.     Zawiadamiam o :
        - możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy,
        - możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków
          odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

3.     Dane w powyższej sprawie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie , tj. stronie
        internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łasin, oraz na tablicy ogłoszeń w w/w
        miejscowości i w siedzibie Urzędu.

4.     Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w pokoju nr 26 ( I – piętro) w
        godzinach pracy Urzędu.
        Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, w pokoju nr 26 w
        terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tzn. do dnia 17 marca 2009
        roku.        ZH/PW           

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia
salon kosmetyczny mokotów

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.