Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2009-06-25 11:45:03

Obwieszczenie IBG 7331- 37/2009 roku.

IBG 7331- 37/2009 roku.


O B W I E S Z C Z E N I E


            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z póżn. zm.),
art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póżn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zawiadamia, że na wniosek z dnia 22 czerwca 2009 roku , w sprawie : wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla :

- Budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami, we wsiach :
- Szonowo – Jakubkowo gm. Łasin,
- Wybudowanie Łasińskie – Szczepanki – Bogdanki gm. Łasin,
- Wieś Mędrzyce gmina Świecie/Osą.
                         
Wykaz stron postępowania wg załącznika Nr 1
złożony przez :
Biuro Inwestycyjno-Projektowe
86-300 Grudziądz
ulica Gałczyńskiego 22

działające
w imieniu i na rzecz
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
upoważnienie z dnia 22 czerwca 2009 roku do reprezentowania Miasta i Gminy Łasin
w tym do występowania przed organami administracji oraz występowania w sprawie uzgodnień z instytucjami i organami do tego uprawnionymi.

W związku z powyższym informuję, że właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin ulica Radzyńska 2 w Referacie Inwestycji Budownictwa i Gospodarki gruntami,
parter - pokój nr 16  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia
salon kosmetyczny mokotów

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.