Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2009-07-01 09:48:57

Obwieszczenie IBG 7331-39/2009

BG 7331-39/2009


O B W I E S Z C Z E N I E

    na podstawie art. 61 § 4 i art .10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zawiadamia, że na wniosek z dnia 25 czerwca 2009 roku, w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:


budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY
w formie masztu stalowego do 70,00 mb.
na działce o nr 12/2 w Łasinie.złożony przez:

P4 Spółka z o. o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Pełnomocnictwo Nr 151/R1/05/2009 roku
dla Jarosława Pieniądz

do reprezentowania P4 Spółka z o. o. przed organami administracji
państwowej i samorządowej we wszystkich instancjach,
w postępowaniach administracyjnych dot.: uzyskania wszelkich decyzji
związanych z pozyskaniem pozwoleń na budowę

W związku z powyższym informuję, że właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miast i Gminy  Łasin ul. Radzyńska 2 w Referacie Inwestycji Budownictwa i Gospodarki Gruntami, parter – pokój nr 16 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia
salon kosmetyczny mokotów

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.