Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2009-12-16 12:32:56

Obwieszczenie IBG 7331-4/ś/2009 rok.

IBG 7331-4/ś/2009 rok.                                                   

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w  związku z art. 46a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamiam

że w dniu 16.12.2009 roku na wniosek SONNENFELD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe , ulica Graniczna 35, 86 – 300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :


„Budowie w miejscowości Zawda na działce o nr 84/5 - obręb Zawda gmina Łasin jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury technicznej.”


     Stosownie do postanowień art. 73 § 1 Kpa i art. 32 ust. 1 pkt 1 POŚ informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą się zapoznać z zamierzeniem wnioskodawcy, jak również zgłaszać na piśmie uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, ulica Radzyńska Nr 2 p. 16, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

Niniejsze zawiadomienie o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.


                                                                                                                                                                                                             
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia
salon kosmetyczny mokotów

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.