Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2012-06-18 14:58:20

RLŚ 7331-4/ś/2012 rok Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

RLŚ 7331-4/ś/2012 rok.

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 46a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 

Zawiadamiam

 

że dnia 08 maja 2012 roku na wniosek Pana Józefa Kurzyńskiego zamieszkałego Jankowice 11, 86 – 320 Łasin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

 

Budowie obory wolnostanowiskowej dla 80 krów z przychówkiem na nieruchomości oznaczonej działką o nr geod. 69, gm. Łasin”.

 

Stosownie do postanowień art. 73 § 1 Kpa i art. 32 ust. 1 pkt 1 POŚ informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą się zapoznać z zamierzeniem wnioskodawcy, jak również zgłaszać na piśmie uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, ulica Radzyńska Nr 2 p. 34, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

 

Niniejsze zawiadomienie o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.

 

Z up. Burmistrza

mgr Paweł Żuchowski

Sekretarz Miasta i Gminy Łasin

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia
salon kosmetyczny mokotów

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.