Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2008-08-27 08:25:41

Zawiadamia się , że XVII Sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu...Zawiadamia się , że XVII Sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 4 września 2008 r. o godz. 16 °°
w sali kinowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie

Projektowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad sesji
a/ stwierdzenie quorum
b/ wyznaczenie sekretarza obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdania Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej z działalności Komisji za I półrocze 2008 r.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwał:
1) Nr XVII/128/2008 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 r.
2) Nr XVII/129/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2008 rok
3) Nr XVII/130/2008 w sprawie wyrażenia opinii na temat ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
4) Nr XVII/131/2008 w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
5) Nr XVII/132/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
6) Nr XVII/133/2008 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Łasin na lata 2008-2013
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miejskiej.Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Piotr Żuchowski

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia
salon kosmetyczny mokotów

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.