Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2008-10-09 13:16:07

Zawiadamia się , że XVIII Sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 17 października 2008 r. ...

 


ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się , że XVIII Sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 17 października 2008 r. o godz. 16 °° w sali kinowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie

Projektowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad sesji
a/ stwierdzenie quorum
b/ wyznaczenie sekretarza obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej:
1) o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
2) dotycząca oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej Łasin
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Burmistrza dotycząca oświadczeń majątkowych sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
7. Interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwał:
1) Nr XVIII/135/2008 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Łasin
2) Nr XVIII/136/2008 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego
3) Nr XVIII/137/2008 w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
4) Nr XVIII/138/2008 w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi
5) Nr XVIII/139/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2008 rok
6) Nr XVIII/140/2008 zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Łasin na lata 2008-2013
7) Nr XVIII/141/2008 w sprawie zawarcia porozumienia przez Miasto i Gminę Łasin dotyczącego pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
8) Nr XVIII/142/2008 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
9) Nr XVIII/143/2008 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
10) Nr XVIII/144/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
11) Nr XVIII/145/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
12) Nr XVIII/146/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
13) Nr XVIII/147/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
14) Nr XVIII/148/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
15) Nr XVIII/149/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
16) Nr XVIII/150/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
17) Nr XVIII/151/2008 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania
18) Nr XVIII/152/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Piotr Żuchowski

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia
salon kosmetyczny mokotów

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.