Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2013-03-04 10:05:04

Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Uwaga - zmiany w ewidencji działalności gospodarczej


Burmistrz Miasta i  Gminy Łasin  informuje, że od dnia 1 lipca 2011 r. rozpoczęła funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl). Do 31 grudnia 2011 r. dane z rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin  zostaną przeniesione do CEIDG.

W związku z powyższym, informuję  przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej  o obowiązku aktualizacji danych zawartych we wpisie. Aktualizacja dotyczy wpisów, które nie zawierają numeru PESEL i numeru NIP, aktualnego miejsca zamieszkania oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD 2007). Niedokonanie przedmiotowej zmiany wpisu spowoduje, że przedsiębiorca zostanie przekazany do CEIDG bez określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, z brakiem numeru PESEL, numeru NIP lub z nieaktualnym adresem zamieszkania.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zakończył działalność gospodarczą i nie zgłosił jej zakończenia w organie ewidencyjnym, proszę o złożenie wniosku CEIDG-1 z informacją o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Złożenie wniosku o zmianę wpisu lub zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.

Jednocześnie informuję, że w obrocie gospodarczym to przedsiębiorca ponosi konsekwencje braku aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodne z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Wnioski CEIDG-1 można  składać   osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym – opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Zachęcam  przedsiębiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin -  aby stan wpisu był zgodny ze stanem faktycznym i prawnym.

 

 

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

hotel kielce
ksiegowa kielce

skup aut gdynia

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.