Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2013-11-04 13:40:38

Ogłoszenie o naborze ofert

ORA. 0004.22.2013.             

Ogłoszenie o naborze ofert

Miasto i Gmina Łasin ogłasza nabór ofert na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020.


Termin realizacji : 15 grudnia 2013 r.

Strategia winna obejmować następujące zagadnienia:


1. Podstawy opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych


2. Krajowe regulacje ustawowe kształtujące politykę społeczną  i podstawy prawne w zakresie planowania polityki społecznej w Unii Europejskiej


3. Przesłanki wynikające z dokumentów strategicznych i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Miasta i Gminy Łasin na lata 2006-2013.


4. Diagnozę sytuacji  społecznej w mieście i gminy Łasin obejmującą:

1) charakterystykę Miasta i  Gminy Łasin

2) czynniki geograficzne, zaludnienie

3) identyfikację przyczyn i czynników powodujących korzystanie z pomocy
społecznej

4) placówki funkcjonujące na terenie miasta i gminy,

5) szkolnictwo 

6) opracowanie zagadnień dotyczących:

a) bezrobocia

b) alkoholizmu

c) narkomani

d) przemocy

e) starości

f) rodziny dysfunkcyjnej

g) bezdomności

h) przestępczości

i)  systemu opieki nad dzieckiem

j) ubóstwa

k) zdrowia

l) niepełnosprawności

m) edukacji

n) kultury

o) sportu

p) mieszkalnictwa

5.Prognozę zmian w okresie objętym strategią

6.Wykonanie analizy SWOT

7. Określenie misji Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych

8. Określenie:

       1)  celów strategicznych i szczegółowych projektowanych zmian;

       2)  kierunków niezbędnych działań;

       3)  sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych;

       4)  wskaźników realizacji działań;

       5)  rezultatów jakie zamierza się osiągnąć


9. Określenie zasobów umożliwiających realizację strategii

10.Ustalenie harmonogramu zadań do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 adekwatnych do sformułowanych celów

11. Wskazanie metod skutecznego monitoringu i ewaluacji Strategii


Strategia  winna być sporządzono w trzech egzemplarzach w formie papierowej i  w 3 egz. w formie elektronicznej.


Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji przy opracowaniu Strategii z Zespołem wdrażającym Strategię.


Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana po wykonaniu opracowania i przyjęciu Strategii przez Radę Miejską Łasin na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.


Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, lub przesłać  pocztą  na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

ul. Radzyńska 2

86-320 Łasin

z dopiskiem „STRATEGIA”

w terminie do dnia 27 września 2013 r. do godz. 14:00.

 


         Burmistrz

Miasta i Gminy Łasin

/-/ Franciszek Kawski


Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia
salon kosmetyczny mokotów

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.