Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2012-03-05 09:39:43

Statut Gminy

UCHWAŁA Nr XIII/83/2011

RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin

 

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

 

      § 1. Uchwala się Statut Miasta i Gminy Łasin w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

 

      § 2. Traci moc uchwała Nr IV/24/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin , zmieniona uchwałą Nr XIX/159/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2007 r. Nr 5, poz. 89 oraz          z 2008 r. Nr 174, poz. 3039).

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej

Joanna Kuczek

 

 

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.