Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2018-12-04 12:59:42

MGOK

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY  ŁASIN


 

 

 
Dyrektor - Marek Czarnuch

tel. (056) 466-42-00
email: mgokis@wp.pl 
 
 STADION
ul. 1000-Lecia 1
86-320 Łasin
tel. (056) 466-42-13


 

Zakres działalności

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Łasin upowszechniającą kulturę, sport i rekreację, działającą na rzecz środowiska miasta i gminy Łasin.

Jednostka prowadzi działalność kulturalną, polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, ochrony dziedzictwa kulturowego a w szczególności:
- edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;
- gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury;
- tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturowych;

Jednostka prowadzi działalność na rzecz mieszkańców miasta i gminy w zakresie kultury fizycznej mającej na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców, a w szczególności:
- doskonalenie uzdolnień sprawności fizycznej
- podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego poprzez wiedzę, wartości i zwyczaju
- doskonalenie indywidualnych i zbiorowych form aktywności ruchowych dzieci, młodzieży i dorosłych
- prowadzenie działalności, współzawodnictwa dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych
- rozpowszechnianie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji ruchowej podejmowanej dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie wykonuje zadania w zakresie kultury i sportu zgodnie z ustaleniami Rady Miasta i Gminy, Zarządu Miasta i Gminy Łasin

Organizuje warunki i wypracowuje system twórczych i nowatorskich metod działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej przy współpracy placówek oświatowych, zakładów pracy, organizacji społecznych na terenie miasta i gminy.

Ośrodek współpracuje z organizacjami sportowymi, placówkami kulturalnymi na terenie gminy, powiatu i województwa.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie prowadzi działalność charakterze:
- Usług kulturalno - rozrywkowych,
- usług turystyczno - wypoczynkowych,
- usług sportowo - rekreacyjnych,
- usług transportowych związanych z działalnością Ośrodka,
- realizuje zadania zlecone przez inne organizacje i zrzeszenia w/w zakresie.


Realizacja zadań programowych MGOK

1. Prowadzenie wszechstronnej edukacji kulturalnej w różnych grupach wiekowych,
2. Prowadzenie kół i zespołów zainteresowań zapotrzebowań środowiska,
3. Prowadzenie i organizowanie różnych form:: konkursów, festiwali, przeglądów itp.
4. Organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, odczytów, spotkań,
5. Organizowanie kursów języków obcych, nauki jazdy, nauki gry na instrumentach itp.
6. Przygotowywanie różnorodnych ofert sportowych,
7. Promowanie osiągnięć kulturalno - sportowych w środowisku miasta i gminy oraz ponadlokalnym,
8. Współuczestnictwo w tworzeniu i realizacji wydawnictw związanych z regionem,
9. Współpraca z Miejską Biblioteką w realizacji zadań a w szczególności rozwijanie zainteresowań z czytelnictwem, wykorzystanie zbiorów do realizacji i rozwoju form amatorskich twórczości literackich oraz ruchu scenicznego, gromadzenia dokumentowania i ochrony dóbr literatury,
10. Rozwijanie zainteresowań sztuką filmową poprzez propagowanie działalności kina Bajka.
11. Organizowanie i prowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnych wynikających z potrzeb zainteresowań mieszkańców,
12. Wprowadzanie konkurencji rekreacji ruchowej do programu masowych imprez kulturalnych,
13. Powoływanie i realizowanie zajęć sportowych w sekcjach stworzonych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami mieszkańców,
14. Realizowanie imprez dla organizacji sportowych, zakładów pracy w formie zorganizowanej,
15. Współdziałanie z sportowym klubem lokalnym LKS Piast, Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe i innymi organizacjami,
16. Realizowanie zadań zleconych dla instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystyki i rekreacji,
17. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,
18. Uczestnictwo w różnych formach szkoleń związanych z doskonaleniem pracy zawodowej,
19. Tworzenie warunków do rozbudowy i utrzymania obiektów i ich wyposażenia pomoce i ich sprzęt,
20. Realizowanie usług związanych z działalnością Ośrodka.

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

hotel kielce
ksiegowa kielce

skup aut gdynia

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.