Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria

ŚDS

 

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wodna 15
86-320 Łasin


Kierownik: Adam Hinz
tel. (0-56) 466-59-88
tel. (0-56) 466-49-64

     
Witryna Internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy w ŁasinieŚrodowiskowy Dom Samopomocy jest domem półsatcjonarnym - czasowgo pobytu, dziennym domem o charakterze ponadlokalnym zapewniający całodzienny pobyt osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawowe zadania:
- stworzenie warunków do czasowgo przebywania w nim osób zakwalikowanych do tej formy pomocy,
- zaspokojenie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i rekreacyjnych,
- organizowanie terapi zajęciowej a także dobrowolnych prac na rzec domu,
- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- zapewnienie wyżywienia w czasie pobytu podopiecznych w Domu,
- zapewnienie opieki lekarskiej,
- szerzenie oświaty zdrowotnej,
- współdziałanie z placówkami pomocy społecznej, instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołem i związkami wyznaniowymi.

Oferta usług:


- usługi opiekuńcze,
- usługi rekreacyjno-kulturalne,
- usługi edukacyjne,
- działalność rehabilitacyjna.

Dom zapewnia użytkownikom swobodne korzystanie z jadalni, sali rehabilitacyjnej, i pracowni terapeutycznych

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl