Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
Dodatkowe informacje


skup aut gdańsk
2011-11-07 10:28:58

Zawiadomienie X Sesja Rady Miejskiej Łasin

          Zawiadamiam, że X Sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 14 października  2011 r. o godz. 13 °° w sali widowiskowo-kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury      i Sportu w Łasinie.

 

Projektowany porządek obrad :

1.      Otwarcie obrad sesji

     a/   stwierdzenie quorum,

     b/   wyznaczenie sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółu z obrad IX sesji Rady Miejskiej.

4.      Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej:

1/  o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,

2/ dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

6.      Interpelacje radnych.

7.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

9.      Podjęcie uchwał:

1)      Nr X/70/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok;

2)      Nr X/71/2011w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;

3)      Nr X/72/2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego;

4)      Nr X/73/2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

10.  Wolne wnioski i zapytania.

11.  Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 

 /-/ Piotr Żuchowski                                                        

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.