Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
Dodatkowe informacje


skup aut gdańsk
2011-12-22 12:30:47

Zawiadamiam, że XII Sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 10 °° w sali widowiskowo-kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Zawiadamiam, że XII Sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 10 °° w sali widowiskowo-kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w Łasinie.

 

Projektowany porządek obrad :

1.      Otwarcie obrad sesji

     a/   stwierdzenie quorum,

     b/   wyznaczenie sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółu z obrad XI sesji Rady Miejskiej.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

6.      Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Łasin w roku szkolnym 2010/2011.

7.      Interpelacje radnych.

8.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

10.  Podjęcie uchwał:

1)      Nr XII/73/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok

2)      Nr XII/74/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

3)      Nr XII/75/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

4)      Nr XII/76/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 Przewodniczący

 Rady Miejskiej

/-/ Piotr Żuchowski                                                             

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.