Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
Dodatkowe informacje


skup aut gdańsk
2012-01-03 10:00:55

Zawiadamiam, że XIII Sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 10 °°

 Zawiadamiam, że XIII Sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 10 °° w sali widowiskowo-kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

 

Projektowany porządek obrad :

1.      Otwarcie obrad sesji

     a/   stwierdzenie quorum,

     b/   wyznaczenie sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółu z obrad XII sesji Rady Miejskiej.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

6.      Interpelacje radnych.

7.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

9.      Podjęcie uchwał:

1)      Nr XIII/79/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

2)      Nr XIII/80/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

3)      Nr XIII/81/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Łasin;

4)      Nr XIII/82/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Łasin na 2012 rok;

5)      Nr XIII/83/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin;

6)      Nr XIII/84/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2012 rok;

7)      Nr XIII/85/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018;

8)      Nr XIII/86/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

9)      Nr XIII/87/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Łasin;

10)  Nr XIII/88/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łasin

10.  Wolne wnioski i zapytania.

11.  Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Piotr Żuchowski                                                            

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.