Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2018-09-12 12:22:20

Projekty i programy realizowane w szkołach w roku szkolnym 2018/2019

 

Już wkrótce w szkołach podstawowych rozpoczną się dodatkowe zajęcia w ramach projektu ”Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” realizowanego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w następujących zajęciach:

- 104 uczniów w zajęciach wyrównawczych z matematyki,

- 72 uczniów w zajęciach z matematyki prowadzonych metodą eksperymentu i w zajęciach                   

  z programowania,

- 7 uczniów w zajęciach z przyrody prowadzonych metodą eksperymentu,

-  64 uczniów w zajęciach wyrównwaczych z języka niemieckiego,

-  64 uczniów w zajęciach  z języka niemieckiego  dla uczniów uzdolnionych,

- 32 uczniów w zajęciach wyrównwaczych z języka angielskiego,

- 32 uczniów w zajęciach z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych.

Projekt przewiduje ponadto  realizację 160 godzin na udzielanie  pomocy  psychologicznej dla wszystkich uczestników projektu.  Ponadto w 9 grupach realizowane będą zajęcia logopedeczne. 

Dodatkowe zajęcia w szkołach realizowane będą do grudnia 2019 r.

W ramach projektu przeszkolnych zostanie 20 nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu  i wykorzystania TIK na zajęciach z przyrody, matematyki i językach obcych.

Zakupiony zostanie sprzęt elektroniczny, o łącznej  wartości przeszło 105 000 zł, w tym laptopy, monitory interaktywne, tablice multimedialne, roboty  oraz  pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej i pracowni językowych.

Dodatkowe zajęcia w szkołach realizowane będą do grudnia 2019 r.

 

Miasto i Gmina Łasin uczestniczy również w projekcie  „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia  i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przedstawiciele  30 gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczą w kursie przygotowującym struktury oświatowe  w samorządach do wdrażania działań rozwojowych w obszarze oświaty. W każdej  z jednostek samorządowych  uczestniczących w projekcie wypracowany zostanie we współpracy z doradcą Lokalny plan rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

Każdy samorząd poza wsparciem szkoleniowym i doradczym ma możliwość włączenia się w prace sieci współpracy, w ramach których, między innymi, będą rozwijane wątki tematyczne związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych, przywództwem w oświacie, zmianami w prawie oświatowym.

 

W roku szkolnym 2018/2019  kontynuowane będą  w szkołach, cieszące się dużą popularnością wśród uczniów, programy sportowe:

1)„Mały Mistrz”,  w którym uczestniczą wszyscy uczniowie z klas I-III szkoły  podstawowej. Zajęcia sportowe odbywają się  pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego i przy asyście nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Projekt ma za zadanie pomóc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zdobyciu nowoczesnej wiedzy i umiejętności  niezbędnych do prowadzenia ciekawych zajęć wychowania fizycznego.

2)"Umiem  pływać", w którym uczniowie  klas III szkół podstawowych uczestniczą  w 20 godzinnych zajęciach sportowych na basenie w Wąbrzeźnie, podczas których nabywają  podstawowe umiejętności pływania oraz zapoznają  się z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.                        

3)“Szkolny Klub Sportowy”,  który polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni  systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu  dla każdego uczestnika. W programie uczestniczy 115 uczniów szkół podstawowych oraz 40 uczniów klas gimnazjalnych.  

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia