Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2019-06-10 14:13:50

XI ZLOT * MOTOCYKLOWY ŁASIN 2019

 

 

REGULAMI  XI  ZLOTU MOTOCYKLOWEGO - ŁASIN 2019w dniu     06 LIPCA 2019    zbiórka    15:30      Łasin - ul. Wodna - Amfiteatr.

1.   Za teren Zlotu uznawana jest ulica Wodna wraz z mostem nad Jeziorem Zamkowym, oraz miejsca łasińskiego Amfiteatru  oznaczone w specjalny sposób.
2.  W Zlocie może uczestniczyć osoba posiadająca motocykl, lub będąca pasażerem kierowcy.
3.  Udział w Zlocie jest nieodpłatny
4.  W czasie Zlotu każdy motocykl i inny pojazd należy wystawić do wydzielonego, wskazanego przez Organizatorów parku maszyn w tym przypadku ul. Wodna łącznie z mostem (lewa strona).
5.  Poza bezpiecznym dojazdem do miejsca postoju maszyn obowiązuje całkowity zakaz jazdy po terenie Zlotu.
6.  Za zachowanie Uczestników na i po za terenem Zlotu Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy z uczestników Zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.
7.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do Uczestników imprezy, oraz do ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
8.  Osoby małoletnie uczestniczą w Zlocie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
9.  Każdy uczestnik Zlotu, spełniający w/w warunki uczestnictwa ma prawo wziąć udział w paradzie motocykli.
10.  Z chwilą zakończenia Parady Motocyklowej, Zlot ulega rozwiązaniu.


Warunki uczestnictwa w Paradzie Motocyklowej:


1. Uczestnik Parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

2.  Uczestników Parady obowiązują kaski ochronne.

3.  Warunkiem uczestnictwa w Paradzie jest posiadanie motocykla z ważnymi badaniami technicznymi, który posiada ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu

4.  Każdy uczestnik- kierowca parady musi mieć uprawnienia niezbędne do kierowania swoim pojazdem.

5.  W Paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających.

6.  Uczestnicy Parady mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie z prędkością ustaloną przez prowadzącego kolumnę, zakaz jej opuszczania , wyprzedzania, wjeżdżania na chodniki z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla siebie, innych uczestników Parady oraz widzów.

7.  Kolumnę Parady prowadzi oznaczony samochód policyjny -  pilotujący, którego bezwzględnie nie wolno wyprzedzać.

8.  Kolumnę Parady zamyka oznaczony samochód z ratownikiem medycznym.

9. Organizatorzy maja prawo zabronić uczestniczenia w Paradzie każdemu, kogo zachowani mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo Uczestników i widzów.

10.  Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.

11. Uczestnicy Zlotu będą poinformowani o bezwzględnym podporządkowaniu się  decyzjom Organizatorów i służb porządkowych, oraz znakom i sygnałom na drodze.

12.  Wszelkie występki uczestników Zlotu i niestosowanie się do Regulaminu Zlotu spowodują wykluczenie z imprezy.

13.  System komunikowania się: z policją obywać się będzie poprzez telefon komórkowy oraz krótkofalówki między prowadzącym a zamykającym paradę Organizatorem.

14.  Każdy z uczestników zapozna się z regulaminem zlotu i uczestnictwa w paradzie.

15.  Organizator utrwala również przebieg Zlotu - Parady dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, organizatora oraz sponsorów.

16.  Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechnionydla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.