Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2019-10-31 11:09:17

Nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

"Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” 28.10.2019 r. ogłosiła konkursy na: 


działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Termin naboru: 12.11.2019 r. - 21.11.2019. Alokacja naboru: 1.150.000,00 zł. Konkurs nr 5/2019/G - http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo/528-konkurs-5-2019-g-2


oraz na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne. Termin naboru: 12.11.2019 r. - 21.11.2019. Alokacja naboru: 1.200.000,00 zł. Konkurs nr 6/2019 G - http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo/529-konkurs-6-2019-g-2.


LGD informuje, iż 12 listopada zostanie uruchomiony GENERATOR WNIOSKÓW - wniosek należy wypełnić w generatorze, wydrukować, złożyć odpowiednie podpisy oraz złożyć w biurze LGD. "

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl