Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2021-05-31 13:28:55

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie -Ogłoszenie o naborze ofert na malowanie klatek schodowych w zasobach SM Łasin.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 poszukuje wykonawcy na remont i malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul Tysiąclecia 4A oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego wyrażonej w cenie ryczałtowej brutto za 1m2 powierzchni.

Zakres prac remontowo budowlanych:

 1. Zeskrobanie starych powłok malarskich,
 2. Uzupełnienie ubytków,
 3. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną,
 4. Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną lub lateksową,
 5. Dwukrotne malowanie skrzynek elektrycznych, balustrad, rur i grzejników farbą olejną,
 6. Dwukrotne malowanie drzwi do piwnicy i zejścia do piwnicy (części schodowej),
 7. Sprzątanie końcowe.

Ponadto:

 1. Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.
 2. Prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z przepisami oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.
 3. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.
 4. Wszelkie materiały budowlane wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego.
 5. Oferent ma obowiązek do osobistego zapoznania się z aktualnym stanem obiektu, dokonania przedmiaru oraz uzgodnienia kolorystyki i zakresu prac.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.


Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16, 86-320 Łasin tel. 56 466 47 52.

Termin składania ofert: do dnia 16.06.2021 r. do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 17.06.2021 r.

 Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

 

Zarząd SM

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.