Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2023-12-20 11:41:50

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta i Gminy Łasin na lata 2023-2025

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w programie polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta i Gminy Łasin na lata 2023-2025”, zwanym dalej Programem. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację całego Programu w latach 2023-2025 wynosi 315 000,00 złotych brutto, w tym wkład własny realizatora wynosi 20 % (63 000,00 złotych). Reszta środków w kwocie 252 000,00 złotych pochodzi ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach dofinansowania z Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego. Konkurs adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675, 1972).

Termin składania ofert: do 03 stycznia 2024 r. do godz. 15:15 w Urzędzie Miasta i Gminy , ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin. 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.