Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2020-08-04 14:40:51

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie -Ogłoszenie o naborze ofert na remont balkonów

Ogłoszenie o naborze ofert na remont balkonów w ilości ok. 30 sztuk.

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 poszukuje wykonawcy na remont balkonów. Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego wyrażonej w cenie ryczałtowej brutto za 1m2 powierzchni remontowanej balkonu, według wariantu:

1 Wariant I remont kapitalny płyty balkonowej:

 1. wymiana warstwy nawierzchniowej betonu,
 2. wymiana izolacji,
 3. wymiana opierzenia,
 4. malowanie balkonu (podkład, 2x farba).

2 Wariant II częściowy w postaci odtworzenia elewacji spodniej strony płyty balkonowej:

 1. zerwanie dotychczasowej powłoki tynku i farby,
 2. pomalowanie podkładem,
 3. 2 krotne malowanie.

Ponadto:

 1. Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.
 2. Prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z przepisami oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.
 3. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.
 4. Wszelkie materiały budowlane wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.

 

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16, 86-320 Łasin tel. 56 466 47 52.

Termin składania ofert: do dnia 26.08.2020 r. do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 27.08.2020 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

 

Zarząd SM

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.