Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2021-06-04 10:11:11

Ogłoszenie naboru na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zaprasza osoby zainteresowane zawarciem umowy zlecenie na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej do składania ofert. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Usługi Asystenta mogą świadczyć:

 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej(zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 7 sierpnia 2014r. w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej- symbol 3412),; opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • Osoby posiadające co najmniej 6 –miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji,
 • Dokumenty poświadczające posiadanie co najmniej półroczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Usługi asystenta w szczególności będą polegały na:

 • Pomocy osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce tj. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe,
 • Zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • Załatwianiu spraw urzędowych,
 • Nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, wystawy itp.),
 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Dokumenty należy składać do dnia 14.06.2021 r. w godzinach 7:15 - 15:15 w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się telefonicznie (56)4664712 lub 579 470 967, pokój nr 3.

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.