Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2022-03-23 09:35:39

Bezpłatna sterylizacja/ kastracja w Gminie Łasin ZWIERZowa Akcja Kastracja!

Fundacja ZWIERZ wraz Miastem i Gminą Łasin podjęły się wspólnie realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!

W ramach „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności” mieszkańcy gminy będą mogli:

Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania – 100% kosztów zabiegu sterylizacji/ kastracji zwierząt. W ramach „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności”. Takie prawo przysługuje wyłącznie mieszkańcom Miasta i Gminy Łasin

 Zasady:

  • Zabieg powinien zostać wykonany we wskazanej przychodni weterynaryjnej.

  • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin (dot. osób pełnoletnich), wraz z oświadczeniem, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz oświadczeniem, że właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia oraz rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL.

  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel zwierzęcia wykonuje zabieg sterylizacji we wskazanym przez Urząd czasie.

  • Dofinansowanie kosztów sterylizacji/ kastracji będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Łasin na rok 2022.

  • W przypadku pojawienia się dodatkowych badań, zabiegów lub usług, komplikacji po zabiegu, wizyt kontrolnych po zabiegu koszty ponosi właściciel. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z leczeniem zwierząt oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia się nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu.

  • Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji stanu zdrowia nastąpi odmowa zakwalifikowania do wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji koszty badania wstępnego ponosi właściciel. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek.

  • Zamawiający nie finansuje dodatkowych badań (np. EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), wykonywanych w ramach weryfikacji stanu zdrowia zwierzęcia, niezbędnych podczas wizyty kwalifikującej – koszt ww. badań pokrywa właściciel zwierzęcia.

  • Fundacja „ZWIERZ” – Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt ma prawo weryfikacji wykonanych zabiegów.

Czas realizacji projektu 1 marca – 15 października 2022 r.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 56 466 50 43 wew. 28.  w godzinach pracy Urzędu Gminy.


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.