Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2022-09-02 10:07:40

PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE - Wydłużenie terminu do 16.09.2022 r.

WŁAŚCICIELU LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM – ZŁÓŻ WSTĘPNĄ DEKLARACJĘ

Program „Ciepłe Mieszkanie” – dotacja do nowego źródła ogrzewania! Dedykowany właścicielom / współwłaścicielom (osobom fizycznym) lokalu w budynku wielorodzinnym.

Informujemy, że ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”. Jest on skierowany do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystających z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

 

Urząd Miasta i Gminy Łasin zbiera wstępne deklaracje właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta i gminy Łasin, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie.

Deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, do dnia 16.09.2022 roku (tj. piątek)

Wzór deklaracji do pobrania w załączniku poniżej.

Deklaracja dostępna również w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łasin (I piętro).


Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:

https://wfosigw.torun.pl/strona-424-cieple_mieszkanie.html

lub https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1260 w gospodarstwie jednoosobowym
  • Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Uwaga:

  • Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Miasta i Gminy Łasin.
  • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
  • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.