Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2022-10-24 09:09:14

Przedłużono termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Mając na uwadze napływające od producentów rolnych prośby o wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, za pośrednictwem publicznej aplikacji oraz zmianę w 2022 r. administratora tej aplikacji przez co nastąpiło opóźnienie w uruchomieniu pełnej funkcjonalności aplikacji Rada Ministrów w dniu 13 października br. przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którego przepisami wydłużony został do 31 października  br. termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r.

Równocześnie przepisami w/w. rozporządzenia wprowadzono możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc będzie udzielana w wysokości

  • 10.000 zł — w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,

 

  • 5000 zł — w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

 

O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r.

Do wniosku m.in. należy dołączyć m.in.:

  • kopia protokołu oszacowania szkód, lub
  • uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód

 

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.