Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2022-12-05 13:16:43

Dodatek elektryczny

 Przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji - dodatek elektryczny nie przysługuje.

Mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna nie jest większa niż 50 kW.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 luego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego określa Rozporządzenie Ministra Klimatu  i Środowiska. Druk jest dostępny na stronie internetowej Miasta i Gminy Łasin

Wnioski można składać:

 - elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
 - papierowo w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasinie przy ul. Wodnej 15 w godzinach: 7:15-15:15.

Obsługę wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego realizować będzie Miejsko - Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łasinie przy ul. Wodnej 15.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 56 466 49 64 lub 506 878 413.

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.