Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2023-06-26 09:59:41

01.07.2023 * DNI ŁASINA 2023 * XIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2023 * Amfiteatr Łasin

 

 R  E  G  U  L  A  M  I  N 
 XIII ZLOTU MOTOCYKLOWEGO ŁASIN 2023
 01  lipca 2023 - Łasin - ul. Wodna -  Amfiteatr

 • Za teren Zlotu uznawana jest ulica Wodna oraz miejsca łasińskiego Amfiteatru  oznaczone w specjalny sposób.
 • W Zlocie może uczestniczyć osoba posiadająca motocykl, lub będąca pasażerem kierowcy.
 • Udział w Zlocie jest nieodpłatny.
 • W czasie Zlotu każdy motocykl i inny pojazd należy wystawić do wydzielonego, wskazanego przez Organizatorów parku maszyn w tym przypadku lewa strona ulicy Wodnej.
 • Poza bezpiecznym dojazdem do miejsca postoju maszyn obowiązuje całkowity zakaz    jazdy  po terenie Zlotu.
 • Za zachowanie Uczestników na i po za terenem Zlotu Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy z uczestników Zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do Uczestników imprezy, oraz do ich sprzętu,
  jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
 • Osoby małoletnie uczestniczą w Zlocie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 • Każdy uczestnik Zlotu, spełniający w/w warunki uczestnictwa ma prawo wziąć udział  w paradzie motocykli.
 • Z chwilą zakończenia Parady Motocyklowej, Zlot ulega rozwiązaniu. 

Warunki uczestnictwa w Paradzie Motocyklowej:

 • Uczestnik Parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Uczestników Parady obowiązują kaski ochronne.
 • Warunkiem uczestnictwa w Paradzie jest posiadanie motocykla z ważnymi badaniami  technicznymi, który posiada ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu.
 • Każdy uczestnik- kierowca parady musi mieć uprawnienia niezbędne do kierowania swoim pojazdem.
 • W Paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających.
 • Uczestnicy Parady mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie z prędkością ustaloną przez      prowadzącego kolumnę, zakaz jej opuszczania , wyprzedzania, wjeżdżania na  chodniki z    zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla siebie, innych uczestników Parady oraz     widzów.
 • Kolumnę Parady prowadzi oznaczony samochód policyjny -  pilotujący, którego bezwzględnie nie wolno wyprzedzać.
 • Kolumnę Parady zamyka oznaczony samochód z ratownikiem medycznym. 
 • Organizatorzy maja prawo zabronić uczestniczenia w Paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo Uczestników i widzów.
 • Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
  a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.
 • Uczestnicy Zlotu będą poinformowani o bezwzględnym podporządkowaniu się decyzjom Organizatorów i służb porządkowych, oraz znakom i sygnałom na drodze.
 • Wszelkie występki uczestników Zlotu i niestosowanie się do Regulaminu Zlotu spowodują wykluczenie z imprezy.
 • System komunikowania się: z policją obywać się będzie poprzez telefon komórkowy oraz krótkofalówki między prowadzącym a zamykającym paradę Organizatorem.
 • Każdy z uczestników zapozna się z regulaminem zlotu i uczestnictwa w paradzie.
 • Organizator utrwala również przebieg Zlotu - Parady dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, organizatora oraz sponsorów.
 • Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.