Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2023-07-04 08:12:42

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Zachęcamy pary małżeńskie, zameldowane na stałe na terenie miasta i gminy Łasin które
w 2023 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłaszania się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łasinie, celem złożenia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Zgodnie z przyjętą tradycją honorowe odznaczenia nadawane przez Prezydenta zostaną wręczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin podczas specjalnej uroczystości zorganizowanej dla Jubilatów.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody.  Zgłoszenia jubileuszu osób zamieszkałych w granicach miasta i gminy Łasin, dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łasinie. Załatwienie sprawy trwa ok. 6-8 miesięcy od momentu dokonania zgłoszenia. Medale, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręcza Burmistrz Miasta i Gminy Łasin.  Szanując prawo do prywatności mieszkańców, działania zmierzające do wystąpienia o nadanie odznaczeń podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy zgłoszona zostanie wola ich otrzymania.

Osoby uprawnione do zgłoszenia jubileuszu:

  • osoby, których jubileusz dotyczy;
  • członkowie rodziny Jubilatów;
  • inne osoby znające Jubilatów, które wskażą wymagane do zgłoszenia jubileuszu dane.

Sposoby zgłoszenia jubileuszu:

  • pocztą tradycyjną - na adres Urząd Stanu Cywilnego ul. Radzyńska 2,
    86-320 Łasin 
  • drogą mailową - na adres usc@lasin.pl
  • osobiście w biurze USC Łasin pok. nr 11

Podstawa prawna

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.