Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2017-05-04 10:54:42

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS”.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin podsumowano na szczeblu gminnym konkurs plastyczny o tematyce obrony cywilnej, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „SYGNAŁY ALARMOWE – ZNAM I WIEM, JAK SIĘ ZACHOWAĆ” .

Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu obrony cywilnej, rozumianej, jako szeroko pojęta ochrona ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka w otaczającym nas środowisku. Konkurs ma promować właściwe postawy wobec zagrożeń, uczyć prawidłowego zachowania i reagowania wobec różnorodnych niebezpieczeństw cywilizacyjnych i zdarzeń o charakterze kryzysowym a w szczególności znajomości sygnałów alarmowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

Spośród nadesłanych prac nagrodzono pracę  Małgorzaty Wydrzyńskiej z LO Łasin, która właściwie rozpoznała tematykę konkursu. Pozostali uczestnicy, którzy dostarczyli prace w terminie, otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział. Kilka prac wpłynęło po terminie.

Nagrody i upominki wręczyła Pani Renata Janczak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łasin  i przedstawiciel stowarzyszenia „Bezpieczny Rejon Grudziądzki” Pan Andrzej Stachnowicz. Trzy prace (M.Wydrzyńska, M.Żak, J.Azner) zostały przesłane do oceny na szczebel wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Życzymy dalszych sukcesów. 

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl