Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2008-06-25 12:19:59

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
MIASTA I GMINY ŁASIN

 
NA LATA 2005 - 2006
Z PERSPEKTYWĄ 2007 - 2013SPIS TREŚCI

1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE
OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU
2.1 Położenie, powierzchnia, ludność
2.2 Środowisko przyrodnicze
2.3 Dziedzictwo kulturowe i turysty
2.4 Turystyka i wypoczynek
2.5 Zagospodarowanie przestrzenne
2.5.1 uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
2.5.2 infrastruktura techniczna
2.5.3 własność nieruchomości
2.5.4 stan obiektów dziedzictwa kulturowego
2.5.6 identyfikacja problemów
2.6 Gospodarka
2.6.1 Analiza wzrostu ilości podmiotów
2.6.2 Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji PKD
2.6.3 Ilość osób pracujących w danych sektorach
2.6.4 Główni pracodawcy
2.6.5 Identyfikacja problemów
2.7 Sfera społeczna
2.7.1 Sytuacja demograficzna i społeczna terenu
2.7.2 Warunki i jakość życia mieszkańców
2.7.3 Grupy społeczne wymagające wsparcia
2.7.4 Identyfikacja problemów
3. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM
OBSZARZE
3.1. Lista zadań poprawiających sytuację społeczno-gospodarczą Miasta
i Gminy Łasin
3.2 Lista zadań
4. INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI
4.1 Planowane projekty i zadania
5. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIALANIAMI
REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/
WOJEWÓDZTWA
5.1 Powiązanie Planu Rozwoju Lokalnego z innymi dokumentami
6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
7. PLAN FINASOWY NA LATA 2005-2006 Z PROJEKCJĄ NA 2007-2013
8. SYSTEM WDRAŻANIA
9. SPOSOBY MONITOROWANIA,OCENY I KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.