Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
Dodatkowe informacje


skup aut gdańsk
2019-04-02 07:40:19

MGOK

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY  ŁASIN


 

 

 
Dyrektor - Marek Czarnuch

tel. (056) 466-42-00
email: mgokis@wp.pl

witryna internetowa    
 


Zakres działalności

 

"Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie jest gminną instytucją kultury.
Ośrodek prowadzi działalność kulturalną na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Łasin polegająca na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, ochronie dziedzictwa kulturowego a w szczególności:
1)edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
2)gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury;
3)tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką; 
4)rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturowych; 
5)wyzwalania inicjatyw społecznych dla rozwoju kultury.
Ośrodek prowadzi działalność w zakresie upowszechnianiu turystyki i rekreacji. 
Organizuje warunki i wypracowuje system twórczych i nowatorskich metod działalności kulturalnej, rekreacyjnej  i turystycznej przy współpracy ze środowiskami twórczymi, instytucjami kultury, instytucjami turystycznymi, szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi. 
MGOK wykonuje swoje zadania poprzez: 
1)prowadzenie wszechstronnej edukacji kulturalnej w różnych grupach wiekowych;
2)prowadzenie kół i zespołów według zainteresowań i zapotrzebowań środowiska;
3)organizowanie i prowadzenie różnych form: konkursów, festiwali, przeglądów itp.;
4)organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, odczytów, spotkań;
5)organizowanie kursów języków obcych, nauki gry na instrumentach itp.;
6)przygotowywanie różnorodnych ofert kulturalnych;
7)promowanie osiągnięć kulturalnych w środowisku lokalnym oraz ponadlokalnym;
8)współuczestnictwo w tworzeniu i realizacji wydawnictw związanych z regionem;
9)współpracę z  Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Łasin; 
10)rozwijanie zainteresowań sztuką filmową;
11)organizowanie i prowadzenie imprez  rekreacyjnych wynikających z potrzeb i z zainteresowań mieszkańców;
12)wprowadzanie konkurencji rekreacji ruchowej do programu masowych imprez kulturalnych;
13)prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej w formie opieki merytorycznej nad działalnością kulturalną w środowisku wiejskim;
14) uczestnictwo w różnych formach szkoleń związanych z doskonaleniem pracy zawodowej;
15)tworzenie warunków do rozbudowy i utrzymania obiektów i ich wyposażenia w  pomoce i ich sprzęt."

"Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie jest gminną instytucją kultury.

Ośrodek prowadzi działalność kulturalną na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Łasin polegająca na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, ochronie dziedzictwa kulturowego a w szczególności:

1)edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

2)gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury;

3)tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką; 

4)rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturowych; 

5)wyzwalania inicjatyw społecznych dla rozwoju kultury.


Ośrodek prowadzi działalność w zakresie upowszechnianiu turystyki i rekreacji. 

Organizuje warunki i wypracowuje system twórczych i nowatorskich metod działalności kulturalnej, rekreacyjnej  i turystycznej przy współpracy ze środowiskami twórczymi, instytucjami kultury, instytucjami turystycznymi, szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi. 


MGOK wykonuje swoje zadania poprzez: 

1)prowadzenie wszechstronnej edukacji kulturalnej w różnych grupach wiekowych;

2)prowadzenie kół i zespołów według zainteresowań i zapotrzebowań środowiska;

3)organizowanie i prowadzenie różnych form: konkursów, festiwali, przeglądów itp.;

4)organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, odczytów, spotkań;

5)organizowanie kursów języków obcych, nauki gry na instrumentach itp.;

6)przygotowywanie różnorodnych ofert kulturalnych;

7)promowanie osiągnięć kulturalnych w środowisku lokalnym oraz ponadlokalnym;

8)współuczestnictwo w tworzeniu i realizacji wydawnictw związanych z regionem;

9)współpracę z  Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Łasin; 

10)rozwijanie zainteresowań sztuką filmową;

11)organizowanie i prowadzenie imprez  rekreacyjnych wynikających z potrzeb i z zainteresowań mieszkańców;

12)wprowadzanie konkurencji rekreacji ruchowej do programu masowych imprez kulturalnych;

13)prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej w formie opieki merytorycznej nad działalnością kulturalną w środowisku wiejskim;

14) uczestnictwo w różnych formach szkoleń związanych z doskonaleniem pracy zawodowej;

15)tworzenie warunków do rozbudowy i utrzymania obiektów i ich wyposażenia w  pomoce i ich sprzęt."

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.