Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2020-03-19 12:32:31

Podsumowanie realizacji Projektu

W szkołach podstawowych Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1.06.2018 r. do 31.12.2019 r. realizowany był, w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie  ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne, Nr konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17,projekt ” Kompetencje kluczowe mogą być coolowe”

Liderem projektu był Lean Tech Robert Markowiak, Gaj Mały 118 B, 64-520 Obrzycko Partnerami: Miasto i Gmina Łasin oraz Gmina Koneck.                                                                     

 Projekt ukierunkowany był na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w tym w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, porozumiewania się  w językach obcych i wykorzystywania technik ICT.

Wsparciem objetych zostało 359 uczniów ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi, w tym 236 ze Szkoły Podstawowej w Łasinie, 42 ze Szkoły Podstawowej w Zawdzie, 41 ze Szkoły Podstawowej w Wydrznie i 40 ze Szkoły Podstwowej w Szonowie.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach:

- 104 uczniów w zajęciach wyrównawczych z matematyki,

- 72 uczniów w zajęciach rozwijających z matematyki z TIK,                   

- 7 uczniów w zajęciach rozwijających z przyrody,

-  64 uczniów w zajęciach wyrównwaczych z języka niemieckiego,

-  64 uczniów w zajęciach  z języka niemieckiego  dla uczniów uzdolnionych,

- 32 uczniów w zajęciach wyrównwaczych z języka angielskiego,

- 32 uczniów w zajęciach z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych.

Zajęcia były realizowane w oparciu o metodę eksperymentu.

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem psychologa w wymiarze 160 godzin zrealizowanych w formie konsultacji, zajęć specjalistycznych, wykładów i porad. Ponato 27 uczniów uczestniczyło w zajęciach logopedecznych. Spośród uczestników zajęć z przyrody  i matematyki, 14 z nich, wyjechało do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, gdzie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych specjalnie dla nich, a także zwiedzali wystawy naukowe i sprawdzali działanie wielu eksponatów.

W ramach projektu przeszkolnych zostało 20 nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu  i wykorzystania TIK na zajęciach z przyrody, matematyki i językach obcych oraz z metod indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Ponadto szkoły zostały wyposażone  w  sprzęt elektroniczny w tym laptopy, monitory interaktywne, tablice multimedialne, roboty  oraz  pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej i pracowni językowych.

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.