Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2019-04-02 07:45:32

Szkoły i Przedszkole


Udział szkół w projektach unijnych i programach ministerialnych.


            W roku szkolnym 2018/2019  w szkołach podstawowych Miasta i Gminy  Łasin rozpoczęto  realizację projektu ”Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach projektu uczniowie  uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych:

- 104 uczniów w zajęciach wyrównawczych z matematyki,

- 72 uczniów w zajęciach z matematyki z TIK prowadzonych metodą eksperymentu,

- 7 uczniów w zajęciach z przyrody prowadzonych metodą eksperymentu,

-  64 uczniów w zajęciach wyrównwaczych z języka niemieckiego,

-  64 uczniów w zajęciach  z języka niemieckiego  dla uczniów uzdolnionych,

- 32 uczniów w zajęciach wyrównwaczych z języka angielskiego,

- 32 uczniów w zajęciach z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych.

Projekt przewiduje ponadto  realizację 160 godzin na udzielanie  pomocy  psychologicznej dla wszystkich uczestników projektu.  Ponadto w 9 grupach realizowane będą zajęcia logopedeczne. 

Dodatkowe zajęcia w szkołach realizowane będą do grudnia 2019 r.

W ramach projektu przeszkolnych zostanie 20 nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu  i wykorzystania TIK na zajęciach z przyrody, matematyki i językach obcych.

Szkoły wyposażone zostaną w sprzęt elektroniczny, o łącznej  wartości przeszło 105 000 zł, w tym laptopy, monitory interaktywne, tablice multimedialne, roboty  oraz  pomoce dydaktyczne  do pracowni przyrodniczej i pracowni językowych.


            Miasto i Gmina Łasin uczestniczy również w projekcie  „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia  i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przedstawiciele  30 gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego  uczestniczyli w kursie przygotowującym struktury oświatowe  w samorządach do wdrażania działań rozwojowych w obszarze oświaty. W każdej z jednostek samorządowych uczestniczących w projekcie wypracowany został,  we współpracy z doradcą, lokalny plan rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół   w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

Każdy samorząd poza wsparciem szkoleniowym i doradczym ma możliwość włączenia się  w prace sieci współpracy, w ramach których, między innymi, będą rozwijane wątki tematyczne związane  z rozwijaniem kompetencji kluczowych, przywództwem w oświacie, zmianami w prawie oświatowym.


            W szkołach realizowane są, ciszące się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, Programy Ministerstwa Sportu  i Turystyki: "Umiem pływać ", ” Szkolny Klub Sportowy” , "Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa Poziom Pierwszy 0 - Upowszechnianie Sportu w Szkółkach Kolarskich”.

W 2019 r. w programie powszechnej nauki pływania  „Umiem pływać”  udział weźmie około 90 uczniów z klas trzecich szkół podstawowych, którzy uczestniczyć będą w 20 godzinnych zajęciach sportowych na basenie w Wąbrzeźnie, podczas których nabędą podstawowe umiejętności pływania oraz zapoznają się  z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.     

W  Programie ”Szkolny Klub Sportowy" uczestniczyć będzie około 135 uczniów szkół podstawowych. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w szkołach przez 35 tygodni, w okresie od 1 lutego  do   31 grudnia 2019 r., systematycznych zajęć sportowych dwa razy w tygodniu  dla każdego uczestnika.


W „Narodowym Projekcie Rozwoju Kolarstwa Poziom Pierwszy 0 - Upowszechnianie Sportu w Szkółkach Kolarskich” kolarstwo uprawia 15 uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy programu uczestniczą w treningach trzy razy w tygodniu przygotowując się do  rywalizacji w zawodach ogólnopolskich szkółek kolarskich.

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.