Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2015-11-09 09:32:16

Remont ulicy Curie Skłodowskiej w Łasinie

W dniu 19 października 2015 roku został przekazany plac budowy dla inwestycji polegającej na remoncie ulicy Curie Skłodowskiej w Łasinie na działkach 530; 622; 598/2; 598/1 w miejscowości Łasin.

Zakres prac przebudowy obejmuje:

 • rozbiórkę istniejących elementów jezdni, chodników oraz zjazdów do posesji,
 • roboty ziemne
 • wykonanie konstrukcji jezdni,
 • budowę chodnika z kostki betonowej,
 • budowę zjazdów z kostki betonowej,
 • budowę nowych oraz remont istniejących wpustów kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu.

Parametry techniczne projektowanej ulicy:

 • kategoria ruchu: KR2
 • szerokość jezdni: 6,0 m
 • szerokość chodnika: od 1,5 do 2,8 m
 • spadki poprzeczne jezdni: 2%
 • spadki poprzeczne chodnika: 2%
 • Pochylenie niwelety od 0,75% do 3,30%
 • Grupa nośna podłoża: G3

Drogowe rozwiązania konstrukcyjne:

Jezdnia:

 • warstwa ścieralna betonu asfaltowego 0/12,8 - 4 cm
 • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 - 8 cm
 • podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm
 • grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa - 15 cm

Chodnik

 • kostka betonowa - 8 cm
 • podsypka cementowo piaskowa - 5 cm
 • grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa

Zjazdy indywidualne

 • kostka betonowa - 8cm
 • podsypka cementowo piaskowa - 5 cm
 • podbudowa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
 • grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

 

Jezdnia obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, chodnik obramowany obrzeżem betonowym 6x30 a zjazdy 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.