Kontrast:
Czcionka:
A
A
A

Położenie

Położenie


Gmina Łasin powstała w 1975r. połączenia dwóch gromad byłego powiatu grudziądzkiego to jest: gromady Łasin i Wydrzno.
Położona ona jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Graniczy od północy i północnego wschodu z województwem warmińsko-mazurskim, od wschodu z gminą Biskupiec, na południe z gminą Świecie n/Osą i Grutą, na zachodzie z gminą Rogóźno.
W podziale na regiony fizyczno-geograficzne Polski w/g J. Kondrackiego (1965) gmina Łasin leży w obrębie mezoregionu Pojezierza Iławskiego, makroregionu Pojezierza Wschodnio pomorskiego.
Położenie gminy określają współrzędne geograficzne: na północy - 53o 35' 58, na południu - 53o 27' 36 szerokości geograficznej północnej, na zachodzie - 18o 58' 54 i na wschodzie - 19o 13' 23 długości geograficznej wschodniej.
Rozciągłość południkowa gminy wynosi 8 22 a równoleżnikowa 14 29.
Teren gminy leży w zasięgu ostatniego zlodowacenia zwanego Vistulianem, fazy poznańskiej, subfazy krejeńsko-wąbrzeskiej.
Powierzchnia gminy zajmuje obszar około 137 km2.

Hipsometria terenu

Ukształtowanie pionowe gminy Łasin wykazuje duże zróżnicowanie. Jest to wynikiem występowania na jej obszarze różnych form rzeźby terenu jak: głęboko wcięta dawna i obecna dolina rzeki Osy oraz rynny subglacjalne, liczne zagłębienia wytopiskowe, morena płaska i falista zalegająca na róznych wysokościach oraz występujące na ich tle pagórki i wzgórza morenowe.
W północno-wschodniej części gminy znajduje się obszar o największych wysokościach bezwzględnych przekraczających 100m. W rejonie Zawdy, Zawdzkiej Woli, Huty Strzelce wysokości te przekraczają 110-120m i osiągają w rejonie Zawdy maksymalną wysokość na obszarze gminy 129,2m n.p.m.
W pozostałej części gminy wysokości bezwzględne wahają się w granicach 80-100m przekraczając jedynie na niewielkich obszarach wysokości 100m n.p.m.
W dolinie Osy, w jej południowo-zachodniej części znajduje się najniższy punkt gminy 36m n.p.m.
Różnice wysokości na obszarze gminy wynoszą więc maksymalnie 93,2m. Wysokości względne są oczywiście mniejsze ale lokalnie dochodzą do około 40m. I tak dolina Osy wcięta jest w otaczającą jej wysoczyznę morenową na głębokość do 40 m.
Ogółem obszar gminy pochyla się w kierunku południowo-zachodnim, ku dolinie Osy, oraz w kierunku zachodnim ku dolinie Gardęgi. W tych kierunkach za pomocą drobnych cieków odwadniana jest prawie cała powierzchnia gminy.

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.