Kontrast:
Czcionka:
A
A
A

Bezpieczeństwo

Polityka bezpieczeństwa są to działania administracyjne mające na celu realizację przedsięwzięć związanych z tworzeniem i wykorzystaniem potencjału ochronnego, w celu zapobiegania i przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom. Realizacja skutecznej polityki bezpieczeństwa w gminie jest podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego. Od tego jak będzie ona zorganizowana, będzie zależał rozwój gminy. Realizacja polityki bezpieczeństwa będzie też uzależniona od występujących zagrożeń. Pożądane są także działania mające na celu wykorzystanie istniejącego potencjału organizacji pozarządowych, działających w formie pracy społecznej. Koordynowanie działań i kierunków rozwoju tych organizacji będzie pomocne w reagowaniu na zagrożenia, które godzą w bezpieczne życie i rozwój gminy.

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Łasin działa sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Łasin, OSP Szonowo, OSP Szczepanki, OSP Szynwałd,  OSP Zawdzka Wola, OSP Zawda). Jednostki te finansowane są przez Miasto i Gminę Łasin, na podst. art. 32 ust. 1 p.1  ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r., poz.2490 ze zm.), w zakresie zapewnienia, stosownie do posiadanych sił i środków:

1) obiektów, terenów, pojazdów i sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności oraz ich utrzymania;

2) ubezpieczenia strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenia grupowego, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań;

3) badań lekarskich strażaków ratowników OSP przeprowadzanych w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;
4) badań lekarskich kandydatów na strażaków ratowników OSP przeprowadzanych w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

1) obiektów, terenów, pojazdów i sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności oraz ich utrzymania;

2) ubezpieczenia strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenia grupowego, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań;

3) badań lekarskich strażaków ratowników OSP przeprowadzanych w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;

4) badań lekarskich kandydatów na strażaków ratowników OSP przeprowadzanych w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

W gminie Łasin w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym funkcjonują dwie jednostki (OSP Łasin i OSP Szonowo).  Na podstawie § 20 statutu OSP wszystkie jednostki w gminie Łasin powołały spośród swoich członków czynnych jednostki operacyjno – techniczne (JOT), w celu podejmowania działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu, mieniu oraz środowisku naturalnemu mieszkańców miasta i gminy Łasin. Ustalono, że jednostka OSP Łasin tworzy JOT kategorii I, jednostka OSP Szonowo tworzy JOT kategorii II, OSP Szynwałd i OSP Zawdzka Wola utworzyły JOT kat. III a dwie jednostki zaliczono do IV kategorii (OSP Zawda i OSP Szczepanki). Jednostki OSP Łasin i OSP Szonowo z racji przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego posiadają system selektywnego alarmowania syreną elektryczną uruchamianą ze Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu, wspomagany systemem powiadamiania ratowników za pomocą SMS-ów (e-Remiza), a pozostałe jednostki są zdolne do podejmowania ograniczonych działań ratowniczych w czasie pożarów oraz miejscowych zagrożeniach na terenie miejscowości, będącej siedzibą tej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

_____________________________________________________________________

 

Ważniejsze linki i informacje


Obrona Cywilna  Kraju 

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Grudziądzu

 

Pliki do pobrania :

 

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.