Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
Dodatkowe informacje
2008-06-30 14:57:01

OSP Łasin

 

OSP Łasin
Geneza powstania   O.S.P.   Łasin.


    Ze względu na fakt, że pożary należą do grupy niebezpieczeństw najbardziej groźnych na terenie miasta Łasina, zorganizowana ochrona przeciwpożarowa w mieście istniała od dawna. W połowie XIX wieku władze pruskie zaczęły podejmować działania administracyjne dot. ochrony ppoż. w miastach. O ile do tej pory walka z pożarami i obrona przed nimi spadała na samych mieszkańców, o tyle teraz zaczęto podejmować działania mające na celu unowocześnienie metod, lepszą organizację walki z pożarami, jak również działania prewencyjne. Działaniom tym władze pruskie nałożyły charakter obowiązkowy, poprzez prawo policyjne.
W miejscowościach dotychczas nie posiadających straży pożarnej organizowano je w sposób administracyjny o charakterze przymusowym. Przewodniczącym takiej straży była osoba kierująca jednostka administracyjną, czyli w przypadku Łasina Burmistrz.
Z uwagi na restrykcyjne przepisy władz pruskich dążące do pełnej germanizacji tych ziem, działalność ludności pochodzenia polskiego była utrudniana zarówno ze strony administracji, jak i miejscowej ludności pochodzenia niemieckiego.
Najstarszym dokumentem dot. ochrony przeciwpożarowej w mieście Łasin jest „Ordynacja pożarowa dla miasta Łasina” uchwalona przez Magistrat miasta Łasina w dniu 3 sierpnia 1846 r., zatwierdzona przez Królewską Pruską Rejencję w Kwidzynie.  Dokument ten zawiera 59 paragrafów mówiących, jak mają się zachowywać mieszkańcy Łasina w przypadku powstania pożaru, a także jak postępować aby nie dopuścić do jego wybuchu, a następnie niekontrolowanego rozwoju. Na podstawie  § 31 ordynacji wprowadzono obowiązek tworzenia drużyn ratowniczych w mieście, w następujący sposób: trzech zaufanych i poważanych obywateli miasta wyznaczonych przez Magistrat, dobiera spośród pozostałych obywateli dziewięć innych zaufanych sobie osób, tworząc w ten sposób 30-osobową drużynę. § 42 ordynacji zobowiązuje wszystkich gospodarzy domów, aby w przypadku wybuchu pożaru   jeśli nie są osobiście zaangażowani w akcji gaśniczej, wysłali jednego mężczyznę z wiadrem i wszystkich zdolnych do niesienia pomocy. § 50 - 56 ordynacji określają wysokość kar za spóźnienie (grzywna 10 groszy) lub nieobecność (grzywna 20 groszy) oraz nagród dla pierwszego furmana z zaprzęgiem (1 talar) i dla obsługujących sikawkę (po 20 groszy).
    W listopadzie 1859 r. Burmistrz Łasina Rafalski zakupił działkę, w celu wybudowania wozowni sikawek, której budowę rozpoczęto w 1861 r. Jeszcze przed oddaniem do użytku wozowni Magistrat łasiński opracował dokument, wg którego przydzielono obywatelom i mieszkańcom obowiązek wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W dokumencie tym określono dokładnie i wyznaczono imieniem i nazwiskiem, kto za jakie czynności odpowiada.
W 1863 r. Magistrat zakupił drugą sikawkę dla potrzeb straży łasińskiej. Do obsługi nowej sikawki wyznaczono imiennie krawców, siodlarzy i rymarzy, w ilości 30 osób, pod dowództwem mistrza ślusarskiego Leopolda Fuhrmana i jego zastępcy mistrza siodlarskiego Ferdynanda Jahnke. Starą sikawkę obsługiwali imiennie wyznaczeni szewcy i kowale, w ilości 24 osób, pod dowództwem mistrza kowalskiego Dawida Bartha i jego zastępcy mistrza kowalskiego Mateusza Cichockiego.
Obowiązkowy charakter straży pożarnej oraz brak organizowanych systematycznych ćwiczeń i szkoleń osób funkcyjnych powodował często, że akcje ratownicze przebiegały żywiołowo, w niemałym chaosie, krzyku, bieganinie, przy gromadzących się tłumach gapiów, utrudniającymi skuteczność prowadzonych akcji, co skutkowało nadal dużymi stratami. W związku z tym władze pruskie na mocy dekretów z dn. 11 marca 1850 r. i 28 grudnia 1898 r.  zaczęły organizować Towarzystwa Straży Ogniowej. Były to organizacje będące pierwowzorem dzisiejszych Ochotniczych Straży Pożarnych. Straże ogniowe były upoważnione do przejęcia całości majątku i podporządkowania straży przymusowej. Taką straż pożarną w Łasinie powołano w 1884 roku. 
Okoliczności związane z powstaniem łasińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej opisano na stronie jednostki OSP Łasin  www.osp.lasin.plZAPRASZAMY NA STRONE OSP ŁASIN

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.