Kontrast:
Czcionka:
A
A
A

2018-10-06

Budowy i wyposażenia PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin

Miasto i Gmina Łasin zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich dotyczący „Budowy i wyposażenia PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin.” W ramach projektu utwardzono plac, postawiono budynek socjalno-biurowy, myjnię pojemników, utworzono miejsce pod kompostownik, zamontowano wagę naj...

2018-10-05

Modernizacja drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice

W dniu 5 lipca zostały zakończone prace związane z modernizacją drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice, związane z ułożeniem nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie tłuczniowej, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 9 cm na długości 600 m.   Na modern...

2018-06-04

Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin

W dniu 11 maja 2018 roku została podpisana umowa nr 13/2018 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o powierzenie grantu na realizację zadania „Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin” nr WFOŚiGW,PSZOK-1/2017.033 współfinansowanego z Europejs...

2017-09-21

Modernizacja drogi gminnej nr 041306C w miejscowości Szynwałd

W dniu 31 lipca zostały zakończone prace związane z modernizacją drogi gminnej nr 041306C w miejscowości Szynwałd, związane z ułożeniem nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni brukowej, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 9 cm na długości 990 m. W ramach porozumienia na przedsi...

2017-09-21

Modernizacja drogi gminnej nr 041302C w miejscowości Szynwałd

W dniu 31 lipca zostały zakończone prace związane z modernizacją drogi gminnej nr 041302C w miejscowości Szynwałd, związane z ułożeniem nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 9 cm na długości 990 m. Na modernizację drogi na odcinku...

2016-12-07

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni tłuczniowej o całkowitej długości 2,500 km w miejscowości Zawda

W dniu 15 października zostały zakończone prace związane z modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami  na istniejącej nawierzchni tłuczniowej o całkowitej długości 2,500 km w miejscowości Zawda.  Modernizacja drogi na odcinku 0,750 km zosta...

2016-11-30

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

W dniu 28 listopada 2016 roku zostały zakończone prace polegające na Przebudowie ulicy Konarskiego i ulicy Sportowej w Łasinie. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" oraz w partnerstwie z Powiatem Grudziądzkim. Wykonano...

2015-11-09

Remont ulicy Curie Skłodowskiej w Łasinie

W dniu 19 października 2015 roku został przekazany plac budowy dla inwestycji polegającej na remoncie ulicy Curie Skłodowskiej w Łasinie na działkach 530; 622; 598/2; 598/1 w miejscowości Łasin. Zakres prac przebudowy obejmuje: rozbiórkę istniejących elementów jezdni, chodników oraz zjazdów do posesji, rob...

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.